Açılış saati

Mon - Fri, 8:00 - 9:00

WhatsApp

+8618037022596

Bize E-posta Gönder

[email protected]

Yeni karbonsu sensör elektrotların hazırlanması ve ...

+

Search DSpace. This Collection. Advanced Search

SÜLFÜRİK ASİTLE KATALİZLENMİ POLİAKRİLONİTRİL …

+

NANOLİFLERİN OKSİDATİF STABİLİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL SENSÖR OLARAK KULLANIMI Seval AYDIN ORCID ID: 0000000310162719 Doç. Dr. Yakup AYKUT ORCID ID: 0000000252631985 (DanıĢman) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BURSA – 2019 . i ÖZET Yüksek Lisans Tezi SÜLFÜRİK ASİTLE …

Elektrokimyasal Sensörlerde, Antikorun Sensör Yüzeydeki ...

+

Bu çalışma da antikor, farklı sürelerde, sensör yüzeye temas ettirilmiş ve aynı konsantrasyondaki antijenin, bu inkübasyon süreleri sonunda antikor ile olan etkileşimi sonrası elde edilen elektrokimyasal sensör seviyeleri incelenmiştir. 15 dakikalık ve yarım saatlik inkübasyon sürelerinin ideal sonuçlar alınmasını sağladığı, saatlik inkübasyonun sinyal ...

Design and applications of electrochemical DNA sensors ...

+

Elektrokimyasal DNA sensör teknolojilerinde, nanopartiküller ve karbon nanotüpler gibi farklı malzemelerin kullanımına artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu tez kapsamında yapılan çalışmaların amacı farklı özellikteki nanomalzemelerin DNA sensör teknolojisinde kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışmamızın ilk bölümünde SnO2 nanopartiküllerin ve bu ...

Elektrokimyasal Sensörlerde, Antikorun Sensör Yüzeydeki ...

+

Elektrokimyasal Sensörlerde, Antikorun Sensör Yüzeydeki İnkübasyon Süresinin, Ölçüm Kalitesine Etkisi Year 2020, Volume 30, Issue 4, 666 671,

Nükleik asit analizleri için elektrokimyasal sensör ...

+

Nükleik asit analizleri için elektrokimyasal sensör teknolojilerinin geliştirilmesi Development of electrochemical sensor technologies for the analysis of nucleic acids Gülşah Çongur 2012. Teze Git () Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 315659 tez numarasıyla ...

Elektrokimyasal hücre

+

4 Elektrokimyasal sensör örnekleri; 5 temel özellik; Galvanik hücre örnekleri. Farklı boyutlarda pil örnekleri. Genellikle halk arasında “ pil ” olarak adlandırılan birincil pil, her yakıt hücresi gibi elektrokimyasal bir hücredir. Düğme hücreler özellikle küçük hücrelerdir. Bu tür ticari olarak temin edilebilen elektrokimyasal hücreler, elektrolit sıvılarının ...

ID: CH01

+

elektrokimyasal sensör ile su örneklerinde civa analizi hızlı, duyarlı ve seçimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yenilikçi Yönleri ve Avantajları Tek kullanımlık çevre dostu sensörler hızlı ve kolay civa (Hg2 +) analiz imkânı vermektedir. Aynı zamanda civa gibi ağır metallerin kısa bir zamanda yüksek duyarlılıkla su içerisinden uzaklaştırılmasına olanak ...

Giyilebilir Elektrokimyasal Sensörler by Erdi Dede

+

20150604· Noninvaziv Giyilebilir Elektrokimyasal Sensörler Algılamave sürekli glukoz izleme için bir film baskılı elektrokimyasal sensör Kimyasal Sensörler Ter Bazlı Sensörler Göz Yaşı Tabanlı Sensörler Biyosensörler Insan teri kişinin sağlı durumuyla ilgili birçok bilgi barındırdığı için

IMMOBILIZATION OF ZEOLITE CRYSTALS ON SOLID SUBSTRATES …

+

Ortak Tez Yöneticisi: RaĢit TURAN Mayıs 2010, 76 sayfa Elektrokimyasal Biyosensörler, belirli bir ortamda bulunan kimyasalların varlıklarını ve miktarlarını tesbit etmekte kullanılan hızlı, ucuz ve taĢınabilir cihazlardır. Bu cihazların hastalık tesbiti, proses ve ürün kontrolü, çevresel izleme, ilaç araĢtırmaları gibi birçok alanda kullanılma potansiyeli ...

Elektrokimyasal Sensörler kullanarak Bakteriyel Algılama ...

+

Biz hızlı bakteri bulunması ve belirlenmesi için bir elektrokimyasal sensör test yöntem açıklanmaktadır. Tahlil, ribozomal RNA (rRNA) türe özgü dizileri için DNA oligonükleotid probları yakalama fonksiyonuna sahip bir sensör dizisi içerir. Yakalama prob ve yaban turpu peroksidaz bağlı DNA oligonükleotid dedektör prob ile hedef rRNA Sandwich melezleme ölçülebilir bir ...

ID: NM05

+

Manyetik nanopartiküllere dayalı tek kullanımlık elektrokimyasal sensör teknolojilerinin küçültülmesi sonucunda oluşturulan tanı kitleri tasarımları ise; DNA, RNA gibi farklı hedef nükleik asitlerin dizi seçimli hibridizasyonuna dayalı elektrokimyasal tayininde kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Buna bağlı olarak buluşun; •Medikal alanında, •Toksin ve patojenler ...

Lego Robotik ve Kodlama_ LEGO MINDSTORMS EV3 ...

+

Öğrenciler için kodlamayı ve robot yapmayı eğlenceli hale getiren Lego markasının tak çıkar ürünlerini sensör, ... çalışacaklar ve gruplarda ortak kullanacakları Lego Mindstorms Ev3 eğitim ana ve eklenti setleri eğitimde hazır bulundurulacaktır. Bu setler, eğitim sonunda öğrencilere verilmeyecektir. Her öğrenci kendi temin ettiği tablet bilgisayar veya robotik ...

Nitrogen Oxide (NO) Sensors |

+

MSR Electronic brand room and duct type toxic gas Nitrogen Oxide (NO) sensors are listed under this category. For more please visit

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research ...

+

20180929· Altın nanopartikül etiketli sensöre göre optimize edilen ve uygulanan proses, tamamen yerli üretim olan elektrokimyasal sensör cihazı ile denenmiştir. Konvensiyonel yöntemler ile iki ila dört gün arası süren tespit süresinin bir saatden az bir zamana indirilebilmesi umut vaat edicidir. Keywords . Escherichia coli, antijen, antikor, AuNP, elektrokimyasal …

Oxygen (O2) Sensors |

+

MSR Electronic brand room and duct type toxic gas Oxygen (O2) sensors are listed under this category. For more please visit

Tbag2 SlideShare

+

20130819· Grubumuz ftalosiyanin türü komplekslerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaya yönelik çeşitli (elektrokimyasal, elektrokromik, katalitik, sensör) özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalarda elde edilen veriler doğrultusunda güncel teknolojik uygulamalara yönelik yeni ftalosiyanin kompleksleri sentezlenmiştir ve sentezlenmeye devam …

Dopamin''in elektrokimyasal tayini için sensör elektrot ...

+

Search DSpace. This Collection. Advanced Search

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2

+

çalıma ihtiyacını ortadan kaldırması ve biyouyumluluk gibi özellikleri nedeniyle elektrokimyasal sensör ve biyosensörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Putzbach ve Ronkainen, 2013; Bilgi ve Ayrancı, 2018). Yüzey baskılı elektrotlar (SPE), çeitli inert substratlar üzerine farklı iletken veya yalıtkan mürekkep katmanlarının ardıık olarak yerletirilmesini temel alır ...

Elektrokimyasal sensörler by Hava Kamuk

+

20170607· Hava KAMUK ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER 1303120065 Danışman:Prof. Dr. Süheyla PURA ERGİN Günlük hayatta kullanılan birçok elektronik alette bulunan elektrokimyasal sensörler, icat edilmesinden bu yana …

Gaz sensörü

+

elektrokimyasal hücre ( Clark elektrot, yakıt hücresi) ... Ortak sensör prensiplerinin işlevselliği katalitik etki Çalışma prensibi. İçinde katalitik sensörler, sensör etkisi yakılmasıyla oluşturulur adsorbe bir yüzeyi üzerinde gazların bir katalizör. Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için aktivasyon enerjisi gereklidir. Katalizör, bu aktivasyon enerjisini azaltma ...

yorum Yap